Кредит на приобретение авто             Кредит на приобретение недвижимости              Кредит на развитие бизнеса                                         Кредит на любые цели

Процентная ставка от 5% до 6% в месяц (на остаточную сумму кредита)